Çatışma ve Stres Yönetimi

Çatışma ve Stres Yönetimi

İnsanın olduğu her yerde çatışma kaçınılmazdır. İnsan ve çatışma günlük yaşamda ayrılmaz iki kavram. Her birimizin farklı bakış açılarının olması, olaylara ilişkin farklı değer yargılarımız, olayları ve insanları farklı algılamamız, kişisel istek ve ihtiyaçlarımız bizleri çatışmaya sürükler.

Eğitimin amacı; çatışma kavramını açıklayarak kaçınılmaz olan çatışmayı, yönetme becerisi geliştirmek.

Eğitimin içeriği;

>Çatışmanın doğası
>Çatışmanın neden ve sonuçları
>Çatışma yönetimi
>Çatışma yönetiminde öfke kontrolü
>Çatışma yönetiminde liderlik stilleri
>Stresin tanımı
>Stresin bedensel ve ruhsal etkileri
>Stres yönetiminde bireysel stratejiler
>Stres yönetiminde örgütsel stratejiler

Eğitimin süresi; dörder saatten iki gün.

Eğitim takvimi ve detaylı bilgi için ” İletişim/ Teklif ” formunu doldurarak bilgi alabilirsiniz.

yesimengindeniz.com