Koçvari Yöneticilik

Koçvari Yöneticilik

İş yerinde yönetici konumunda olan kişiler için kurum içinde veya dışarıda verilir. Amaç, yöneticilerin alt kademedeki çalışanlar ile iletişimini güçlendirmek ve onlara koçluk yaparak iş verimini arttırmaktır.

Eğitim içeriği;

>İletişim stilleri
>Dinleme ve geri bildirim
>Temsil sistemleri
>Çözüm odaklı yaklaşım
>Beden dili
>Kişilik profilleri

Eğitim süresi; dörder saatten üç gün.

Eğitim takvimi ve detaylı bilgi için ” İletişim/ Teklif ” formunu doldurarak bilgi alabilirsiniz.

yesimengindeniz.com